TA’AMMULAT QURANIYAH, SURAT AL-BAQARAH (1)

Al Quran

Oleh:

• Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الٓمّٓ

“Alif Lam Mim.”
(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 1)

* Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang huruf-huruf yang tidak terangkai menjadi suatu kata ( حروف مقطعة) yang tercantum di awal surat seperti di awal surat al-Baqarah ini.

• Hasan al-Banna, seorang ulama dakwah, mengatakan:

“Banyak pendapat para ahli tafsir tentang huruf-huruf ini. Ada tiga pendapat yang patut diperhatikan dan dihormati:

• 1- Huruf-huruf ini untuk menarik perhatian agar mendengarkan al-Quran ketika dibaca. Dengan demikian huruf-huruf ini menjadi alat ( اداة) untuk mengingatkan, khususnya bagi orang-orang musyrik.

2- Huruf-huruf ini mengisyaratkan adanya kemukjizatan. Kitab al-Quran ini tersusun dari huruf-huruf sedangkan kalian tidak mampu membuat kitab yang semisalnya.

3- Huruf-huruf ini mengisyaratkan keutamaan penulisan, kedudukannya yang penting, dan perhatian terhadap fungsi huruf-huruf yang ada.”

Laman: 1 2

Tags: , ,